LÉKAŘSKÉ SIMULÁTORY

LÉKAŘSKÉ SIMULÁTORY Počet produktů: 216

LÉKAŘSKÉ SIMULÁTORY

Lékařské simulátory ošetřovatelských dovedností jsou účinným nástrojem v lékařském vzdělávání. Pomáhají školit studenty, lékaře, zdravotnický personál, zdravotní sestry, záchranné týmy a porodní asistentky při rozvíjení potřebných dovedností a technik před prací s pacientem. Lékařská simulace se používá ve všech aspektech lékařského vzdělávání, ...

Lékařské simulátory ošetřovatelských dovedností jsou účinným nástrojem v lékařském vzdělávání. Pomáhají školit studenty, lékaře, zdravotnický personál, zdravotní sestry, záchranné týmy a porodní asistentky při rozvíjení potřebných dovedností a technik před prací s pacientem. Lékařská simulace se používá ve všech aspektech lékařského vzdělávání, například chirurgický a laparoskopický výcvik, anesteziologický výcvik, porodnická a gynekologická cvičení, školení v oblasti klinických dovedností, první pomoc, základní a pokročilá podpora života, ošetřovatelské dovednosti, školení a diagnostická péče o pacienta.

Zobrazit

Podkategorie

 • Záchranářský výcvik

  Praktické školení pro pohotovostní a záchranné pracovníky zahrnuje záchranné techniky založené na scénáři pro záchranu při požáru, zemětřesení a povodni. Záchranné figuríny různé velikosti a hmotnosti se používají k vytváření velmi realistických scénářů při výcviku. Nouzová záchranná služba může být nezbytná z různých důvodů události (v důsledku přírodních katastrof a nehod způsobených člověkem). Záchranářský výcvik připravuje profesionální pohotovostní a záchranný personál i komunitní pohotovostní týmy. Figuríny pro záchranný výcvik se používají, když je simulovaný scénář pro člověka dobrovolníka příliš nebezpečný nebo nepohodlný. Mohou být usazeny v havarovaném autě, umístěny v kouřem naplněné místnosti nebo na jiném těžko přístupném místě, aby bylo možné trénovat odsun oběti (například z důlních jeskyní).
  V nabídce najdete také širokou škálu simulačních souprav ran pro výcvik v případě nouze a záchranu s lidskými dobrovolníky. Díky tomu, že dobrovolník vypadá zraněný, je výcvik záchranářů velmi realistický a lze ihned procvičit nouzovou první pomoc a péči o rány.

 • Zprůchodnění dýchacích...

  S trenažérem první pomoci můžete připravit své studenty na problémy, s kterými se mohou setkat v reálné praxi. Modely jsou určené pro výuku jednotlivců či velkých skupin k nácviku základních i pokročilých technik záchrany lidského života. Simulátory najdou své uplatnění při individuální výuce první pomoci na zdravotnických a záchranářských kurzech, zdravotních školách nebo v autoškolách a byly vyvíjeny s mnoha odborníky, kteří se podíleli na technice, která svým realistickým provedením umožní studentům simulovat tento nový život zachraňující postup s velkou přesností a dovedností.

 • První pomoc BLS a ALS

  V této sekci nabízíme širokou škálu lékařských simulátorů a trenažérů základní a pokročilé první pomoci, jako jsou simulátory CPR všech věkových skupin (kojenci, děti, dospělí). V mnoha případech nastanou nouzové situace, kdy příchod záchranářů může trvat několik minut. Často jste v okolí jediní, kteří můžete pomoci, a šance oběti na přežití do značné míry závisí na vašem zvládnutí základních opatření na podporu života. V záchranném řetězci hraje bezprostředně prováděná základní podpora života důležitou roli pro přežití oběti a její následné rehabilitace. Výcvik Advanced Life Support (ALS) zahrnuje postupy a dovednosti, které rozšiřují Basic Life Support (BLS) k další stabilizaci pacienta. Za účelem školení veřejnosti v technikách BLS a ALS, zejména těch, kteří pracují s většími skupinami lidí, jako jsou poskytovatelé denní péče, učitelé, sociální pracovníci a bezpečnostní pracovníci, jsou nabízeny relevantní kurzy. Kurzy BLS a ALS budou často využívat figuríny a simulátory CPR, aby každého efektivně vyškolili. Realistické scénáře výcviku, správná síla potřebná k provedení CPR a přímá zpětná vazba pro výkon účastníka ovlivňují úspěch výcviku BLS a ALS, který v konečném důsledku aplikuje správné techniky při nouzové situaci.

 • Pokročilá trauma pomoc...

  Figuríny a simulátory pokročilé první pomoci ATLS se používají k vyhodnocení školení zdravotnických pracovníků, stanovení priorit léčby, včasném zvládnutí a stabilizaci pacientů s kritickým traumatem. Dovednosti naučené na figurínách ATLS zahrnují chirurgické, manuální a diagnostické dovednosti, jako je řízení dýchacích cest a ventilace, včetně tracheostomie, krikotyroidotomie a zvládání traumat hrudníku. Nabízené simulátory ATLS jsou vhodné pro různé scénáře při výcviku nouzových situací pacientů s traumatem.

 • Ošetřovatelské figuríny

  Ošetřovatelské figuríny v životní velikosti dospělého člověka jsou určené k názorné výuce studentů na středních zdravotnických školách. Jsou vybavené jak ženskými, tak mužskými pohlavními orgány. Figuríny jsou lehké ve velikosti dospělého jedince ženského vzhledu a nabízí podobný rozsah pohybu jako u skutečného pacienta. Sundáním paruky a upevněním mužských genitálií se figurína snadno změní na muže. Na figuríně jsou patrné proleženiny prvního stupně a disponuje jak fyziologickým mateřským znaménkem, tak i patologickým rakovinovým znaménkem. Horní i dolní končetiny jsou na figuríně plně pohyblivé a jsou vyrobeny z měkkého a pružného materiálu.

 • Injekční simulátory

  Zavádění nitrosvalové injekce je jednou ze základních dovedností každého lékaře a zdravotní sestry. Školením na některém ze simulátorů získáte správnou techniku aplikace intramuskulární injekce a potřebnou praxi a jistotu při výkonu vašeho povolání. Všechny repliky a simulátory intramuskulární injekce jsou velmi realistické. Textury kůže a svalů, stejně jako tvar a poloha kostí, se velmi podobají živému pacientovi. V důsledku toho perforace tkáně jehlou duplikuje pocit podávání skutečné injekce živému pacientovi.

 • Šití a bandážování

  Interaktivní simulátory šití chirurgických stehů lidské kůže nabízí studentům klinickou simulaci získávání zkušeností v budoucí praxi. Některé ze simulátorů se dají připevnit na tělo pacienta (ruku, nohu nebo kyčel) a názorně tak procvičovat základní chirurgické dovednosti šití. Tyto praktické pomůcky nabízí potřebnou praxi v budoucím povolání lékařů (vázání uzlů, umístění svorky a šití jak povrchních tak hlubokých ran). Se simulátorem bandáže pahýlu končetiny můžete zase praktikovat nebo demonstrovat většinu standardních obvazových postupů. Modely lze použít také k názorné demonstraci uchycení protetických pomůcek.

 • Stomie, dekubity,...

  S různými typy simulátorů dekubitů se mohou ošetřovatelé a studenti medicíny seznámit s odborným hodnocením (vyšetřením, měřením a popisem), péčí o rány a obvazovými technikami u různých fází dekubitů. Školení na anatomických modelech může značně zlepšit standardy v rozpoznávání a péči o dekubity u skutečných pacientů. Materiálové provedení simulátoru dekubitů je flexibilní a může pomoci zajistit realistický trénink v obměně obvazů, které tvoří podstatnou část ošetřovatelské péče o rány.

 • Gynekologie a porodnictví

  Lékařská simulace se vyvinula v efektivní součást výuky gynekologie. Simulační trénink nabízí studentům a ostatním zdravotnickým pracovníkům rozvíjet základní klinické znalosti na gynekologických simulátorech, které poskytují autentické příklady běžných i komplikovaných vyšetřovacích postupů. Pomocí simulátorů gynekologického vyšetření mohou účastníci například procvičovat zavedení antikoncepčních prostředků, hormonálních antikoncepčních implantátů, ultrazvukovou diagnostiku, laparoskopii, vyšetření pánve a vagíny, rozpoznání abnormálních cervixů, pohmat normální a těhotné dělohy, provádění stěrů.

  Lékařská oblast porodnictví se zabývá porodem od těhotenství do porodu a také poporodním obdobím. Porodnická simulace se používá k procvičování porodních dovedností a nouzových intervencí za účelem snížení úmrtnosti během porodu. Scénáristický porodnický výcvik zahrnuje normální porody, běžné komplikace během porodu i porodnické pohotovosti. Veškerý zdravotnický personál zapojený do porodnictví (lékaři, zdravotní sestry a porodní asistentky) těží z porodnické simulace jako takové, ale také ze společného školení jako týmu.

 • Léčba diabetu a obezity

  V této kategorii najdete mimo jiné i modely určené pro pacienty, kteří si musí sami aplikovat inzulínové injekce a nemají s její aplikací dostatečné zkušenosti. Váš simulátor aplikace injekce do břicha bude s řádnou péčí sloužit svému účelu po dlouhou dobu, skládá se z části imitace břicha, které se dá snadno pomocí speciálního pásku připnout k tělu. Další z modelů jako je model diabetické nohy, může být použitý jak pro vzdělávání pacientů, tak k odborné přípravě studentů.

 • Katetrizace

  Tyto realistické katetrizační modely jsou určené k provádění správného zavedení mužského nebo ženského močového katetru. Simulátory mohou být použity pro výuku anatomických a sterilních čistících technik před, během a po zavedení katetru. Pomocí srdečního katetrizačního simulátoru můžete školit budoucí lékaře v technikách provádění centrální žilní katetrizace. Nabízené modely najdou své uplatnění při praktické výuce budoucích zdravotních sester a lékařů.

 • Jiné klinické dovednosti

  Společnost 3B Scientific® nabízí širokou škálu simulátorů péče o pacienty a trenažérů ošetřovatelských dovedností pro základní až pokročilé školení zdravotnických pracovníků. Procvičování v hodnocení pacientů, nácvik ošetřovatelských i klinických postupů a pohotovostní školení jsou součástí všech výcvikových programů budoucích zdravotních sester. Cílem lékařského vzdělávání v péči o pacienta je v konečném důsledku zlepšit bezpečnost pacientů a zajistit kvalitní péči o pacienty tím, že účastníci budou moci před zahájením práce s pacienty procvičovat své dovednosti na kvalitních simulátorech.

 • Rodičovské vzdělávání

  Roztomilé dětské panenky jsou ideální pro školení hlavních principů péče o dítě ve škole a v přípravných kurzech pro mladé rodiče. Panenky umožňují oblékání, svlékání, umývání a koupání, výměnu plenek a spoustu dalších úkonů. Panenka s Downovým syndromem byla navržena tak, aby se děti s Downovým syndromem naučily lépe komunikovat se svým okolím. Učení formou hry a uvědomění si životní reality přispívá k lepšímu pochopení a přijetí osob se zdravotním postižením. Tyto speciální panenky byly úspěšné zvláště v nemocnicích, pediatrických praxích, sdruženích Downova syndromu a mateřských školách.

 • Návykové látky, prevence
na stránku
Zobrazeno 1 – 12 z 216 položek
 • Rychlý náhled
  12 402,48 Kč s DPH
  12 402,48 Kč bez DPH skladem u výrobce - na objednávku

  Kvalitní a finančně ekonomický model tříletého dítěte má lehké, robustní tělo vyplněné polštářky. Uvnitř těla se nenachází žádné tvrdé součásti, které by se dali při nácviku resuscitace poškodit.

  12 402,48 Kč s DPH
  12 402,48 Kč bez DPH
  skladem u výrobce - na objednávku
 • Rychlý náhled
  17 769,42 Kč s DPH
  17 769,42 Kč bez DPH skladem u výrobce - na objednávku

  Pokud hledáte pro školení první pomoci vhodné a spolehlivé výukové zařízení, je pro Vás CPR torzo Lilly tou správnou volbou. Díky použití systému jednorázových airbagů a samostatné vzduchové komory, je CPR školící torzo určené pro dlouhodobý a ekonomický provoz.

  17 769,42 Kč s DPH
  17 769,42 Kč bez DPH
  skladem u výrobce - na objednávku
 • Rychlý náhled
  7 163,64 Kč s DPH
  7 163,64 Kč bez DPH skladem u výrobce - na objednávku

  Přenosný simulátor IV infuze světlé ruky disponuje několika vynikajícími vlastnostmi (realita, jemné detaily a lehkost). Tento samostatný simulátor je uložený v plastovém pouzdře a může být během chvilky umístěný na pracovním stole studentů a vyučujícího.

  7 163,64 Kč s DPH
  7 163,64 Kč bez DPH
  skladem u výrobce - na objednávku
 • Rychlý náhled
  12 670,25 Kč s DPH
  12 670,25 Kč bez DPH skladem u výrobce - na objednávku

  Co dělat, když záchranáři nemohou umístit své paže kolem obvodu dusícího se dospělého člověka? Nyní můžete trénovat tuto důležitou dovednost na figuríně obézního muže!

  12 670,25 Kč s DPH
  12 670,25 Kč bez DPH
  skladem u výrobce - na objednávku
 • Rychlý náhled
  24 087,60 Kč s DPH
  24 087,60 Kč bez DPH skladem u výrobce - na objednávku

  Na reprodukci břicha je znázorněna anatomie kolostomie a ileostomie. Model poskytuje životní funkce a vzhled. Dilatace žaludku může být proto realisticky demonstrována a praktikována, spolu s aplikací pooperačních a stálých stomických vaků.

  24 087,60 Kč s DPH
  24 087,60 Kč bez DPH
  skladem u výrobce - na objednávku
 • Rychlý náhled
  6 923,14 Kč s DPH
  6 923,14 Kč bez DPH skladem u výrobce - na objednávku

  Tato figurína tříletého dítě umožňuje pobřežním hlídkám, záchranářům a školitelům hasičů procvičovat vodní záchranu a vyhledávání tonoucího dítěte.

  6 923,14 Kč s DPH
  6 923,14 Kč bez DPH
  skladem u výrobce - na objednávku
 • Rychlý náhled
  651,24 Kč s DPH
  651,24 Kč bez DPH skladem u výrobce - na objednávku

  Simulátor aplikace nitroděložního tělíska (IUD) je vhodnou pomůckou pro pochopení správného umístění nitroděložního tělíska v děloze ženy.

  651,24 Kč s DPH
  651,24 Kč bez DPH
  skladem u výrobce - na objednávku
 • Rychlý náhled
  29 805,79 Kč s DPH
  29 805,79 Kč bez DPH skladem u výrobce - na objednávku

  Model lidské hlavy s uchem umožňuje budoucím lékařům simulovat vyšetření sluchu. Model se skládá z části lidské hlavy, z šesti vyměnitelných pružných uší s živoucí podobou vnějších a vnitřních struktur ucha.

  29 805,79 Kč s DPH
  29 805,79 Kč bez DPH
  skladem u výrobce - na objednávku
 • Rychlý náhled
  7 992,56 Kč s DPH
  7 992,56 Kč bez DPH skladem u výrobce - na objednávku

  Realistické torzo pro výuku CPR je vyrobené z měkkého vinylového plastu, vyplněného polyuretanovou pěnou. Tyto materiály umocňují opravdovost celé simulace resuscitace.

  7 992,56 Kč s DPH
  7 992,56 Kč bez DPH
  skladem u výrobce - na objednávku
 • Rychlý náhled
  7 671,90 Kč s DPH
  7 671,90 Kč bez DPH skladem u výrobce - na objednávku

  Model zvedání břemene názorně představuje svým klientům grafickou demonstraci účinků správné a nesprávné zdvihací techniky působící na páteř. Model demonstruje pohyb z dolní polohy do polohy vzpřímené.

  7 671,90 Kč s DPH
  7 671,90 Kč bez DPH
  skladem u výrobce - na objednávku
 • Rychlý náhled
  7 285,12 Kč s DPH
  7 285,12 Kč bez DPH skladem u výrobce - na objednávku

  Důvěra mezi lékařem a pacientem je jedním z klíčových prvků úspěšného zdravotního vztahu. To je také jeden z důvodů proč začít názorně informovat pacientky o intimních tématech v oblasti gynekologie a porodnictví.

  7 285,12 Kč s DPH
  7 285,12 Kč bez DPH
  skladem u výrobce - na objednávku
 • Rychlý náhled
  9 836,36 Kč s DPH
  9 836,36 Kč bez DPH skladem u výrobce - na objednávku

  Tento model lidské hýždě znázorňuje první, druhý a třetí stupeň dekubitů a umožňuje procvičování mycích a obvazových postupů při dlouhodobé léčbě pacienta.

  9 836,36 Kč s DPH
  9 836,36 Kč bez DPH
  skladem u výrobce - na objednávku
Zobrazeno 1 – 12 z 216 položek